Aquantum Leap

«Aquantum Leap» har to konsepter for å håndtere bølgene. Gigantmerden på 120 meter i diameter skal være så stor at den ligger i ro i de bølgehøyder som er vanlige i norske fjorder. De mindre merdene i smoltanlegget skal ha fleksibel bunn, en rømningssikker duk.

Første del er et lukket anlegg bestående av seks merder i sjøen med en fleksibel bunn og rømningssikker duk. Når smolten er stor nok vil den flyttes til en oppdrettsmerd som er 120 meter i diameter og rommer 500.000 kubikkmeter vann.

Denne gigantmerden blir verdens største oppdrettsmerd, og skal ligge i ro selv i tøffe bølgeforhold.